Delanbefalinger om børneliv

Kommissionen for den glemte kvindekamp er nu klar med ni anbefalinger til en forbedring af børnelivet for minoritetsetniske piger, som er underlagt æresrelateret social kontrol.

Alle børn, der vokser op i Danmark, skal have de samme rettigheder. Det er kommissionens mål.

Desværre er der i nogle minoritetsetniske miljøer problemer med, at helt unge piger er i konstant risiko for at kaste skam over familien, hvis de er sig selv og ikke underlægger sig en æresrelateret social kontrol. Det begrænser pigerne i at leve det liv de vil og det er ikke i orden.

Derfor præsenterer Kommissionen for den glemte kvindekamp i dag ni anbefalinger til, hvordan unge piger fra minoritetsetniske miljøer bedre kan understøttes i og få mulighed for at bestemme over eget liv.

De ni delanbefalinger er:

1) Kommunale beredskabsplaner mod æresrelateret social kontrol
2) Bedre brug af sundhedsplejerskens adgang til minoritetsetniske familier
3) Styrket viden om og fokus på æresrelateret social kontrol i daginstitutioner og grundskoler
4) Kurser om moderne dansk børneopdragelse til udvalgte minoritetsetniske forældre
5) Børnegrupper i de danske dagtilbud skal afspejle befolkningen
6) Justering af faget kristendomskundskab for at undgå fritagelse
7) Forbud mod brug af hovedtørklæder i grundskolen
8) Styrkelse af seksualundervisningen i grundskolen
9) Skærpet kontrol med muslimske friskoler

Disse anbefalinger er kommissionens første samling af anbefalinger med fokus på æresrelateret social kontrol i børnelivet. Kommissionen vil senere præsentere flere anbefalinger med udgangspunkt i ungdomslivet og voksenlivet, og ventes at afslutte sit arbejde i begyndelsen af 2023.

Formand for Kommissionen for den glemte kvindekamp, Christina Krzyrosiak Hansen, udtaler:

”Piger, der vokser op i Danmark, skal selv kunne bestemme, hvilket tøj de vil gå i, hvem de sidder ved siden af i klassen, og hvilken kæreste de vil have. De skal ikke bære ansvaret for, at deres forældre er velanset i sociale kredse. Vi ser desværre stadig æresrelateret social kontrol i minoritetsetniske miljøer, hvor helt unge piger ikke har de samme rettigheder og muligheder for at leve et liv, som de fleste af os tager for givet. Det er derfor vigtigt, at vi som samfund dropper berøringsangsten og griber ind tidligt.”

Læs den første samling af anbefalinger fra kommissionen