Om kommissionen

Kommissionen for den glemte kvindekamp er nedsat af regeringen og skal komme med anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan sikre, at kvinder med minoritetsbaggrund kan nyde samme rettigheder og frihed som andre danske kvinder. Kommissionen forventes at afslutte sit arbejde i fjerde kvartal 2024. Undervejs vil Kommissionen lægge op til offentlig debat, herunder inddrage målgruppen for Kommissionens arbejde i debatten.

I Danmark er lige rettigheder mellem kønnene en selvfølge for de fleste. Alle har ret til selv at vælge ægtefælle, til at tjene sine egne penge og til at fravælge religiøse og kulturelle normer. 

Men nogle grupper – især piger og kvinder med minoritetsbaggrund – lever i en hverdag, hvor deres rettigheder og frihed bliver begrænset, og hvor familiens ære sættes forrest.

Den kultur er mange piger og kvinder allerede i gang med at tage et opgør med, og de fortjener samfundets utvetydige støtte. Derfor har regeringen nedsat Kommissionen for den glemte kvindekamp, som skal komme med anbefalinger til, hvordan piger og kvinder fra indvandrermiljøer bedre kan understøttes og få mulighed for at bestemme over eget liv.

Kommissionens opgave

Kommissionen skal have fokus på, hvordan det danske samfund kan styrke indsatsen mod æresrelateret social kontrol, herunder blandt andet ved at gøre op med eventuelle særhensyn og berøringsangst fra myndighedernes og samfundets side.

Kommissionen skal overveje, hvordan samfundet mere tydeligt kan hævde fællesskabets værdier klart og effektivt.

Kommissionen skal blandt andet tage udgangspunkt i følgende værdier, som bør gælde for alle, der bor i Danmark:

  • Et godt børneliv uden vold i opdragelsen og med socialt samvær med børn af begge køn, herunder med deltagelse i sport, klasseudflugter, leg og fri udfoldelse.
  • Et godt ungdomsliv med mulighed for selv vælge en kæreste og ægtefælle og bestemme over sin egen krop og seksualitet.
  • At være en del af Danmark, selv vælge sin uddannelse, vælge sine egne venner, deltage i fester, deltage i arbejds- og foreningslivet, gå klædt uden tvang, tænke og tale frit og retten til at fravælge religiøse normer.

Læs mere om beslutningsgrundlaget og om, hvilke opgaver Kommissionen skal varetage i kommissoriet.

Sekretariat

Kommissionen sekretariatsbetjenes primært af Udlændinge- og Integrationsministeriet med inddragelse af relevante ressortministerier.