Kommissionens medlemmer

Kommissionen for den glemte kvindekamp skal sætte fokus på, hvordan det danske samfund kan styrke indsatsen mod æresrelateret social kontrol, herunder hvordan samfundet klart og tydeligt kan hævde de danske frihedsværdier. Kommissionen vil i den forbindelse inddrage de borgere og institutioner, der møder problemerne i den virkelige verden. Kommissionsmedlemmerne er udvalgt på baggrund af deres faglige og/eller praktiske erfaring af værdi for arbejdet.

Christina Krzyrosiak Hansen

Orlov - Christina Krzyrosiak Hansen (formand)

Borgmester i Holbæk Kommune (S) siden 1. januar 2018. Christina Krzyrosiak Hansen har en bachelorgrad i sociologi fra Københavns Universitet. Hun har som borgmester selv haft problematikkerne med udsatte boligområder tæt inde på livet. Christina Krzyrosiak Hansen gik i maj 2023 på orlov og er således ikke aktuelt formand for kommissionen.

Ahmad Mahmoud

Ahmad Mahmoud

Uddannet maskinmester og udgav i 2015 bogen ”Sort land: Fortællinger fra ghettoen” om sin opvækst i det almene boligkvarter Askerød i Hundige. I sin fritid hjælper Ahmad Mahmoud unge minoritetsetniske med kampen for at leve livet frit, her har han bl.a. medvirket i dokumentaren ”Bortført af min mor og far”, hvor han hjælper Sara med at flygte fra en genopdragelseslejr i Somalia. Ahmad Mahmoud har markeret sig i debatten om æresrelateret social kontrol og behovet for et opgør med patriarkalsk kultur i visse miljøer.

Anita Johnson

Direktør for RED Center mod æresrelaterede konflikter gennem 15 år. Uddannet socialrådgiver og har en kommunal lederuddannelse, en systemisk familieterapeutuddannelse, en projektleder- og konfliktmægleruddannelse samt en diplomuddannelse i ledelse. Anita Johnson har bred socialfaglig og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden og indgående kendskab til de problemer med æresrelateret social kontrol, som visse unge fra etniske minoriteter kæmper med.

Halima El-Abassi

Halima El Abassi

Ekstern lektor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet samt Vitenskapelig Høgskole (Norge), forsker i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Uddannet socialrådgiver med en kandidat i socialt arbejde fra Aalborg Universitet og afgående forkvinde for Det Nationale Integrationsråd (tidl. Rådet for Etniske Minoriteter). Hun udgav i 2021 bogen "Mit indre Atlas: En søsters skam og stolthed" om sin dansk-marokkanske opvækst i Danmark. Halima har deltaget i mange radio- og tv-programmer samt skrevet talrige artikler og debatindlæg, ofte om æresrelaterede konflikter og andre forhold, der er relateret til indvandrerkredse. Halima holder mange foredrag og undervisning om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter både i Danmark og udlandet. Hun er senest blevet medlem af Lovudvalg om negativ sosial kontroll i Norge. Lovudvalget skal udrede de samlede juridiske problemstillinger i sager som gælder negativ social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab, kønslemlæstelse og psykisk vold.

Halime Oguz

Halime Oguz

Folketingsmedlem for SF og tidligere integrationsvejleder i Københavns Kommune. Uddannet Cand.mag. i mellemøststudier og bachelor i litteraturvidenskab. Halime Oquz er selv brudt ud af et arrangeret ægteskab og har markeret sig i debatten om social kontrol og minoritetskvinders ret til ligestilling, hvor hun har adresseret kulturel og religiøs kontrol.

Lise Egholm

Lise Egholm

Forfatter, foredragsholder og meningsdanner. Fhv. leder af Rådmandsgades Skole og fhv. viceinspektør på Blågård Skole på Nørrebro. Lise Egholm har i 20 år arbejdet som lærer for socialt udsatte og tosprogede elever og blev i 2011 kåret som Årets Leder. Hun stillede som markant skoleleder krav til lærere, elever og forældre og satte integration og skolegang på den offentlige dagsorden. I 20106 udgav hun bogen ”Min blå sofa” og i 2012 udgav hun bogen ”Fordi du skal! – Kærlige spark fra skolelederen”.

Maria Bjørn

Maria Bjørn

Underviser, tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen på VUC Lyngby. Underviser i dansk som andetsprog og samfundsfag og har mange års erfaring fra forskellige skoleformer med at undervise og vejlede unge og voksne med minoritetsbaggrund. Fra 2018 til 2020 var hun lokalt styregruppemedlem i Undervisningsministeriets 2-årige projekt ”Demokrati og Medborgerskab” med fokus på bl.a. forebyggelse af radikalisering og social kontrol samt undervisning i og samtaler om vanskelige og følsomme emner, der kan udløse kontroversielle reaktioner og/eller selvcensur.

Sofie Danneskiold-Samsøe

Ph.d. i antropologi, lektor på socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole. Ekspert i æresrelateret social kontrol og medforfatter til bøgerne ”Æresrelateret social kontrol – Teori og praksis i socialt arbejde” og ”’Familien betyder alt’. Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier”. I 2017 tilrettelagde hun valgmodulet på diplomuddannelsen i socialt arbejde ”Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol”, som hun siden har undervist på årligt. Som forsker, underviser og foredragsholder sætter hun ord på den æresrelaterede sociale kontrol, der forties i såvel etniske minoritetsmiljøer som akademiske universitetsmiljøer.

Roya Moore

Medlem af Odense Byråd (K) og har siddet i Det Nationale Integrationsråd (tidl. Rådet for Etniske Minoriteter) siden 2010. Arbejder til dagligt som kriminolog i en bandeenhed og etnisk konsulent i Odense Kommune. Her rådgiver hun fagfolk/frontpersonale og tager sig af henvendelser fra etniske minoritetskvinder, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Hun deltager desuden i netværket MESU (Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed) hvis visionen det er, at forbedre indsatsen for flygtninge og indvandreres sundhed. Roya Moore er uddannet sygeplejerske, har en master i Globalisering og Integration fra SDU, en bachelor i Mellemøststudier og en kandidat i kriminologi fra Aarhus Universitet. Hun har markeret sig i debatten om social kontrol og er fortaler for, at integration er et personligt ansvar.