Kommissionen for den glemte kvindekamp på Folkemødet

05-07-2022
Nyhed

Kommissionen for den glemte kvindekamp deltog i år i fire debatter på Folkemødet på Bornholm den 16.-18. juni 2022.

Er den nydanske kvindekamp også en klassekamp? Hvordan får vi flere minoritetskvinder i beskæftigelse? Og hvordan bekæmper vi æresrelateret social kontrol i folkeskolen?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev debatteret på dette års folkemøde på Bornholm med deltagelse af flere medlemmer af Kommissionen for den glemte kvindekamp.

I løbet af Folkemødet deltog kommissionens formand og medlemmer i fire arrangementer som berørte kommissionens arbejdsområde.

Kommissionen var blandet andet vært for en debat om æresrelateret social kontrol og særhensyn i folkeskolen, som blev afholdt på Danmarks Lærerforenings scene. Til debatten deltog foruden kommissionsformand Christina Krzyrosiak Hansen og kommissionsmedlem Lise Egholm, Regitze Flannov, Forkvinde for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening og Caroline Holdflod Nørgaard, Forperson for Lærerstuderendes Landskreds. 

Under debatten kom de fire paneldeltagere bl.a. med deres bud på, hvordan æresrelateret social kontrol kan imødegås i folkeskolen og hvordan det sikres, at der ikke opstår berøringsangst og særhensyn i folkeskolen til skade for de enkelte piger og for ligestillingen i Danmark.
- Når man i dag taler med skoleledere og kommunalchefer om æresrelateret social kontrol af skoleelever, så siger de – og mener oprigtigt – at det er ikke noget, der forekommer hos dem. Men det gør det, og det skal anerkendes, for at vi kan gøre noget ved det, lød det blandt andet fra kommissionens formand, Christina Krzyrosiak Hansen.

Arrangementet er blevet beskrevet yderligere i en artikel på folkeskolen.dk

Læs hele artiklen her 

Derudover deltog kommissionsformanden i en paneldebat afholdt af Kvinderådet hos Institut for Menneskerettigheder. Her faciliterede forkvinde for Kvinderådet, Yildiz Akdogan, debatten, som bl.a. centrerede sig om, hvad der fra politisk hold kan gøres for at beskytte udsatte kvinder bedre på arbejdsmarkedet. 

Kommissionsmedlemmet Halima El Abassi deltog i en paneldebat om, hvordan flere etniske minoritetskvinder kommer i beskæftigelse afholdt af Dansk Socialrådgiverforening. Ud over Halima deltog også bl.a. Eskild Dahl Pedersen, tryghedschef hos Bo-Vita. 

Endelig var der i SF’s telt arrangeret en paneldebat under overskriften ”Den glemte kvindekamp – minoritetskvindes kamp for frihed!”. Her deltog ud over kommissionsmedlemmerne Halime Oguz og Anita Johnson bl.a. Karen Lauritsen, rådgivningschef hos DANNER og Henriette Lauersen, direktør for KVINFO. Paneldeltagerne drøftede ved den velbesøgte debat bl.a., hvordan det danske samfund bedst muligt understøtter de kvinder, der allerede har brudt med æresrelateret social kontrol og hvordan vi bedst hjælper dem, der fortsat er underlagt æresrelateret social kontrol.

/Kommissionen for den glemte kvindekamp