Kommissionen for den glemte kvindekamp på Folkemødet 2022

15-06-2022
Nyhed

Folkemødet på Bornholm har fundet sted siden 2011 og har til formål at samle organisationer, grupper og enkeltpersoner med interesse for demokrati på tværs af politiske partier og holdninger.

Folkemødet byder i år på mere end 2.500 events, debatter, koncerter og politiske arrangementer fra den 16. – 19. juni 2022. I løbet af dagene er der fire arrangementer, som ligger inden for kommissionens område og har deltagelse af et eller flere kommissionsmedlemmer. Kommissionen for den glemte kvindekamp opfordrer alle til at møde op og deltage i dialogen om, hvordan vi som samfund kan imødegå æresrelateret social kontrol til gavn for minoritetsetniske piger og kvinder i Danmark.

Læs mere her 


Dato: 16. juni 2022 12:45-13:30
Tema: Æresrelateret social kontrol og særhensyn til folkeskolen
Location: G20 Danmarks Lærerforening

Kommissionen for den glemte kvindekamp inviterer sammen med Danmarks Lærerforening til debat om, hvordan den æresrelaterede sociale kontrol kan imødegås i folkeskolen, og hvordan det sikres, at der ikke opstår berøringsangst og særhensyn i folkeskolen til skade for de enkelte piger og for ligestillingen i Danmark. Til arrangementet deltager kommissionsformand Christina Krzyrosiak Hansen, kommissionsmedlem Lise Egholm, forkvinde i Danmarks Lærerforening Regitze Flannov og forperson i Lærerstuderendes Landekreds Caroline Holdflod Nørgaard.Dato: 17. juni 2022 10:30-11:30
Tema: Hvad virker i den glemte kvindekamp?
Location: G12 FTFa Teltet

Dansk Socialrådgiverforening inviterer til en debat om, hvordan vi får flere minoritetskvinder i beskæftigelse. Er svaret en social og helhedsorienteret indsats eller krav om 37 timers nytteindsats?
Kommissionsmedlem Halima El Abassi vil deltage i begivenheden sammen med Nora Berisha fra Helsingør Kommunes integrationsafdeling, Tryghedschef i Bo-Vita Eskild Dahl Pedersen samt formand i Socialrådgiverne Mads Bilstrup.Dato: 18. juni 2022 10:00-10:45
Tema: Er den nydanske kvindekamp også en klassekamp?
Location: B16 Menneskerettighedsteltet

Kommissions formand Christina Krzyrosiak Hansen deltager i en debat arrangeret af Kvinderådet om den glemte kvindekamp. Til arrangementet vil flere emner blive diskuteret heriblandt kvinders frigørelse i forbindelse med arbejdspladser og den glemte kvindekamp i relation til fagbevægelsens kamp for gode og trygge job.Dato: 18. juni 2022 10:30-11:30
Tema: Den glemte kvindekamp – minoritetskvinders kamp for frihed!
Location: C3 – SF – Socialistisk Folkeparti

Kommissionsmedlemmerne Anita Johnson, Kefa Abu Ras og Halime Oguz deltager i arrangementet sammen med Rådgivningschef for DANNER Karen Lauritsen og Direktør i KVINFO Henriette Lauersen. Til arrangementet vil det blandt andet blive diskuteret, hvordan det danske samfund kan understøtte disse kvinder i deres kamp, og hvordan kan vi hjælpe dem, der fortsat er underlagt æresrelateret social kontrol. 

/Kommissionen for den glemte kvindekamp