Møder med Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Kommunernes Landsforening (KL)

14-06-2022
Nyhed

Formanden for Kommissionen for den glemte kvindekamp, Christina Krzyrosiak Hansen, har holdt to møder med hhv. formanden for BUPL, Elisa Rimpler, og KLs formand, Martin Damm, samt KLs administrerende direktør Kristian Vendelbo og direktør for beskæftigelse og integration Morten Mandøe. Til mødet med KL deltog endvidere kommissionsmedlem Maria Bjørn.

Læs om kommissionens medlemmer

Formålet med begge møder var at drøfte kommissionens formål og arbejde med de to organisationer samt at høre om organisationernes allerede igangsatte indsatser på området for æresrelateret social kontrol og overvejelser om tiltag, der kan sikre minoritetsetniske piger og kvinder muligheden for at udøve deres frihedsrettigheder.

Læs om kommissionen 

Læs hele kommissoriet her

/Kommissionen for den glemte kvindekamp