Kronik fra kommissionen om delanbefalinger

07-09-2022
Nyhed

Kommissionen for den glemte kvinde kamp har en i kronik til Politiken beskrevet nogle af kommissionens delanbefalinger og overvejelserne bag.

I kommissionens kronik, som blev bragt i Politiken den 26. august 2022, beskrives nogle af de overvejelser, der ligger til grund for kommissionens anbefalinger i relation til børnelivet.

”Minoritetsetniske børn skal behandles på samme måde som etnisk danske børn. Piger skal ikke fritages for svømning, idræt eller seksualundervisning, fordi undervisningen foregår med drenge, eller fordi forældrene synes, det er kontroversielt. Hvis vi forfalder til særhensyn, svigter vi pigerne.

Så lærer vi dem, at de resten af livet ikke behøver at deltage i samfundet på samme vilkår som alle andre. Samtidig lærer vi deres klassekammerater, at der er nogle grupper i samfundet, som vi skal tage et særligt hensyn til på baggrund af deres køn, kultur eller religiøse overbevisning”, lyder det blandt andet i kronikken.

Kommissionen vil i den kommende tid fortsætte arbejdet med udgangspunkt i ungdomslivet og voksenlivet, hvor der også er mange og store problemstillinger at tage fat på. De offentliggjort delanbefalingerne skal derfor ses som kommissionens første samling af anbefalinger, der fokuserer på forbedringer af børnelivet for minoritetsetniske piger, som er underlagt æresrelateret social kontrol.

Du kan læse hele kronikken her

Læs kommissionens delanbefalinger her

/Kommissionen for den glemte kvindekamp